De boefjes van de gemeente Geldnerd City

We hebben Geldnerd City nu helemaal achter ons gelaten. Ik had een zorgvuldige controlelijst gemaakt van alle acties en openstaande puntjes waar ik op moest letten. En één voor één kon ik ze afvinken. ZIGGO bevestigde dat het modem in goede orde terug ontvangen was. Het waterbedrijf stuurde de eindafrekening en stortte een bedragje op onze bankrekening. Idem de vrienden van Greenchoice, met een iets groter bedragje. En ook het waterschap kwam snel in actie met een aangepaste aanslag, die ik meteen betaalde.

Maar van één kant bleef het stil. De gemeente Geldnerd City.

En die had ik toch echt op mijn lijstje staan. Want begin dit jaar heb ik de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen gekregen, samen met de WOZ-waarde van Huize Geldnerd. En op die aanslag staan verschillende posten.

Ten eerste de OZB, oftewel de onroerende-zaak-belasting. Voorname bron van inkomsten voor de gemeenten in Nederland. Het is een percentage van je WOZ-waarde. Daarnaast de rioolheffing. En de afvalstoffenheffing. Bij elkaar een behoorlijk bedrag.

Vóór de overdracht van Huize Geldnerd ontvingen we de Nota van Verrekening van de notaris. Het overzicht van alle financiële posten die onderdeel zijn van de overdracht. Dat gaat niet alleen om de verkoopprijs. Ook de eventuele aflossing van de hypotheek, makelaarscourtage, en (in ons geval bij een appartement) de verrekening van de VVE. En de verrekening van gemeentelijke belastingen. Maar daar stonden maar twee posten. De OZB en de rioolheffing. Die zijn gekoppeld aan het onroerende goed, de woning, en worden wij nog geacht te betalen voor dit jaar, omdat wij op peildatum 1 januari 2024 eigenaar waren van (en dus belastingplichtig voor) Huize Geldnerd. En dat kregen we dus pro rata voor de rest van het jaar terugbetaald door de nieuwe eigenaren.

Maar geen woord (getal) over de afvalstoffenheffing. Dat is ook lastig. Want die is onder andere gebonden aan de omvang van een huishouden. De meeste mensen zullen verhuizen binnen de gemeente. En dan maakt het niet uit. Maar wij zijn natuurlijk vertrokken naar Elders. Heel ver weg. Buiten de gemeente.

(On)Geduldig zat ik dus na de overdracht te wachten op een aangepaste aanslag van de gemeente. Normaliter betaalden wij die in maandelijkse termijnen. Maar deze wilde ik graag in één keer betalen, om het hoofdstuk Geldnerd City (ook financieel) helemaal af te kunnen sluiten. Het bleef echter stil. Geen bericht van de gemeente in mijn digitale brievenbus. En ook bij het inloggen in de digitale omgeving van de gemeente zag ik alleen de originele aanslag.

Dus na een paar weken besloot ik even te bellen. En kreeg een uitermate vriendelijke medewerker van het klantcontactcentrum aan de telefoon. Dat vind ik altijd bijzonder. Want normaliter is het voor mij een keuze om ergens klant te zijn, maar bij de overheid heb ik die keuze niet. Noem mij dan geen klant. Ik ben inwoner. Of, in het geval van Geldnerd City, voormalig inwoner.

De medewerker moest even navraag doen. En vertelde mij toen dat ik zelf actie moest ondernemen. Ik kon een bezwaar indienen tegen mijn afvalstoffenheffing. Dan zou het restant mij worden kwijtgescholden (ik was immers verhuisd) en zou ik een aangepaste aanslag krijgen. Een lichte verbijstering maakte zich van mij meester. Want hoeveel mensen bellen er niet? En betalen dus vrolijk de rest van het jaar ook nog? Dat wist de medewerker niet. Hij wist wel dat ik de eerste was die hij over dit onderwerp aan de telefoon kreeg. En hij werkte er toch al een paar jaar.

Inmiddels weet ik dat dit geen standaard werkwijze is van alle gemeenten. Er zijn er ook die wel pro-actief actie ondernemen en zelf een aangepaste aanslag sturen. Het kan dus wel. Maar blijkbaar niet in Geldnerd City. Boefjes zijn het. Lekker stil blijven zitten en hopen dat de voormalige inwoners het over het hoofd zien. En een extra bedragje afvalstoffenheffing incasseren.

Het bezwaar was overigens eenvoudig ingediend. Dat kon digitaal en kostte mij minder dan vijf minuten. Daarna was het weer even afwachten. Twee dagen later al kreeg ik een bericht van Geldnerd City in mijn Berichtenbox. Mijn hart maakte een sprongetje. Wat een snelheid! Wat een efficiency van zo’n overheidsapparaat! Maar helaas…. het bleek slechts een ontvangstbevestiging.

Uiteindelijk moest ik zes weken wachten op antwoord. Een keurige brief met een lettertype dat eruit zag alsof het met een ouderwetsche typemachine vervaardigd was, gewoon digitaal in de MijnOverheid omgeving. Uiteraard werd mijn bezwaar toegewezen. Scheelt toch even mooi € 300 in 2024. In de tussentijd had ik al wel gemerkt dat ze wakker geworden waren in Geldnerd City. Want eind mei werd niet het reguliere bedrag afgeschreven. Maar slechts de helft.

Let jij goed op alle bedragen als je een huis overdraagt?

De Box (3) van Pandora is nu echt open…

  • Berichtcategorie:Financiën

Met meer dan gemiddelde interesse heb ik afgelopen jaren de discussie gevolgd over de vermogensrendementsheffing in ons inkomstenbelastingstelsel. In de volksmond beter bekend als Box 3. Menig bericht van mijn voormalig alter ego Geldnerd werd gewijd aan dit fiscale gedrocht.

Voor wie het zich nog kan herinneren: ‘vroeger’ telden we gewoon onze spaarrekeningen en beleggingen bij elkaar op. De Belastingdienst ging er vervolgens van uit dat je over dat geld (minus een bedrag dat heffingsvrij was) 4,0 procent rendement maakte. En over die 4,0 procent hieven ze vervolgens 30,0 procent belasting. In totaal betaalde je dus ( 30% x 4% = ) 1,2 procent vermogensrendementsheffing.

Onomstreden is dat nooit geweest. Ik heb al heel lang het grootste deel van mijn vermogen in beleggingen zitten, en maakte gemiddeld genomen wel iets meer rendement dan die veronderstelde 4,0 procent. Het oude systeem was in die zin voordelig voor mij.

Maar de gemiddelde spaarder klaagde steen en been. Want met alleen maar sparen is 4,0 procent onrealistisch hoog. Dus werd er geklaagd. En geprocedeerd. Tot aan de Hoge Raad aan toe, het hoogste rechtsorgaan in ons landje. Daarbij werd zelfs gesteld dat Box 3 strijdig is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Politiek en Haagse ambtenarij stribbelden tegen tot het bittere einde, maar de Hoge Raad was onverbiddelijk. Uitgaan van een fictief rendement op spaargeld en beleggingen was niet eerlijk.

Vervolgens werd er een (in mijn ogen) Onvervalste Haagsche Blunder begaan. Er werd compensatie voorgesteld, maar alleen voor die mensen die zich ook daadwerkelijk beklaagd hadden over de aanslag in Box 3. Er ontstond nieuw rumoer, een lawine aan nieuwe bezwaren richting de Belastingdienst, en nieuwe rechtszaken.

En afgelopen donderdag kwam het nieuwe oordeel van de Hoge Raad. De overheid gaat wederom grandioos het schip in. De Herstelwet, die de overheid in het leven had geroepen om ons (de ‘Box 3 slachtoffers’) te compenseren, is óók niet eerlijk. Er moet echt gekeken worden naar het werkelijke rendement. Den Haag houdt alweer rekening met een miljardenstrop, en dat bij de start van een nieuw kabinet dat sowieso al geld tekort komt… En ik hoop op een ruime schadevergoeding voor het mij aangedane leed, uitgekeerd door een stichting van één of ander prinsesje. Een tonnetje of twee vind ik dan toch wel het minimum…

Dat laatste is natuurlijk een grapje. Maar ik ben wel benieuwd naar het vervolg. Vooralsnog wacht ik maar even af waar het ministerie van Financiën nu weer mee gaat komen. Daar nemen ze in elk geval 8 weken de tijd voor, lees ik in deze Q&A. En ik vraag mij sowieso af of het voor mij wel wat op gaat leveren. Want alleen het jaar 2022 was een beroerd beursjaar. Daar heb ik zeker méér vermogensrendementsheffing over betaald dan dat ik in dat jaar aan rendement gemaakt heb. Maar in alle andere jaren was het rendement waar de fiscus van uit gaat lager dan mijn eigen rendement. Ik voel me dan ook helemaal niet zielig of ‘beroofd’ door de Belastingdienst en de overheid. Al zullen veel andere mensen daar vast en zeker anders over denken.

Hoe kijk jij naar dit meest recente hoofdstuk in de roerige historie van Box 3?

Toevoeging: op 23 mei heeft de staatssecretaris ook nog een debat gehad met de Tweede Kamer over de voorgestelde nieuwe Box 3. De Kamerbrief naar aanleiding van dat debat vind je hier.